Fleet Management System

Fleet Management System

FMS (Fleet Management System) je napredni softverski sistem namenjen za evidentiranje, administaciju i automatizaciju intervencija nad flotom vozila. FMS sistem koristi podatke iz sistema za satelitsko GPS/GPRS praćenje vozila, pre svega radi automatizacije merenja pređene kilometraže. Na osnovu unetih podataka i pređenih kilometara izmerenih sistemom praćenja, FMS sistem automatski daje korisniku opomenu o predstojećim servisima i ostalim intervencijama na voznom parku.

Sistem omogućava:

  • Unošenje svih podataka o intervencijama i servisima,
  • Napredno izveštavanje o intervencijama i servisima,
  • Statistiku troškova servisa,
  • Statistiku performansi i rokova izvršenih intervencija u pojedinim servisnim centrima,
  • Izveštavanje i statistiku o zamenjenim delovima,
  • Računanje isplativosti eksploatacije vozila,
  • Redovne i vanredne servise, podatke o registracijama, zameni fluida, itd.
sr Serbian
X