GPS Praćenje vozila

STO d.o.o. i GPRS tim vam omogućavaju da sami pratite svoja vozila, objekte i ljude na najjednostavniji način na bilo kom PC računaru ili mobilnom telefonu, Android, IOS ili Windows platformi. Sistem satelitskog GPRS praćenja vozila i ljudi je postao svakodnevnica u modernom poslovanju. GPRS sistem satelitskog praćenja je prvenstveno namenjen preduzećima sa sopstvenim voznim parkom ali ga može koristiti svako ko želi da poboljša kontrolu nad svojim vozilima i unapredi sigurnost istih. Sistem satelitskog GPRS praćenja, može se primeniti kao zamena za dobar alarmni sistem skupih i specijalizovanih vozila, pomoću kojeg možemo sprečiti krađu istih tj. dobiti informaciju o pokušaju krađe vozila.

GPRS sistem vam takođe omogućava da u svakom trenutku imate uvid u sledeće podatke:

Poziciju vozila i prikaz na Google mapi;

 • Temperaturu motora, temperaturu hladnjače ili spoljnju temperaturu iz radnog okruženja vozila ili radne mašine;
 • Nivo goriva u rezervoaru, početni i završni nivo goriva nakon vožnje, kao i prosečnu potrošnju za određeni period;
 • Broj obrtaja motora sa alarmnim i efektivnim radnim satima;
 • Efektivne radne sate radnih mašina (bagera, ultova i kombinovanih mašina);
 • Informacije o otvaranju vrata vozila, haube vozila, podizanja kipe, rada bubnja miksera ili neke „ruke“ na radnoj mašini;
 • Alarmnu funkciju (slanjem sms ili mail-a na određeni broj ili adresu) u slučaju da se vozilo kreće većom brzinom od dozvoljene, da je skrenulo sa rute i sl., otvaranja čepa rezervoara van definisanog vremena i lokacije, istakanjem goriva iz rezervoara;
 • „Panik taster“ (u slučaju kvara vozila ili udesa), pogodno za taxi službe;
 • Blokadu startovanja motora u slučaju krađe ili otmice vozila, kao i u slučaju skretanja sa zadate rute i izlaska iz geo fencing zone;
 • Analiza rada vozača ili rukovaoca radnim mašinama;
 • Vođenje elektronske knjige vozila, zamena ulja, zamena letnjih i zimskih guma, zamena potrošnih delova, isteka validnosti PP aparata i prve pomoći.

GPRS satelistski sistem za praćenje vozila i ljudi, omogućava velike uštede u smislu bolje organizacije i veće kontrole zaposlenih. Sistem satelitskog prećenja vozila u kombinaciji sa dodatnim senzorima, nam pruža veliku paletu izveštaja o načinu rada mašine iz čega možemo imati uvid u savesnost vozača ili rukovaoca radnom mašinom. Zahvaljujući ovakvoj analizi sistema GPRS praćenja vozila i ljudi, vlasnici voznog parka sa sigurnošću i u veoma kratkom roku otplaćujuuložena sredstva u sistem. Boljom organizacijom rutiranja i praćenja vozila, smanjenjem krađe goriva i maziva, dolazimo do značajne uštede finansijskih sredstava.

Veliki broj izveštaja iz GPRS sistema za praćenje, korisnik može dobiti i putem e-mail-a na dnevnoj osnovi što olakšava rad sa aplikacijom „Sat Eye“ za praćenje voznog parka.

Pored praćenja vozila i radnih mašina, ovaj sistem ima primenu u praćenju bolesnih ljudi i male dece kojima je potrebna stalna kontrola. Personalni tracker-i malih dimenzija su pogodni za ovaj vid satelitskog praćenja, koji kao dodatne funkcije imaju i SOS taster u slučaju potrebe za pomoć i ugrađen mikrofon za slušanje okruženja GPRS uređaja.

Sitem GPRS satelitskog praćenja je našao primenu i u zaštiti i praćenju kućnih ljubimaca, lovačkih pasa kao i divljih životinja (vuka, medveda, divljih svinja i srna) u cilju vođenja statistike o broju i kretanju ovih životinja u lovištima i nacionalnim parkovima.

Neki od izveštaja koji se mogu generisati iz sistema su:

 • Izveštaj o ostvarenim vožnjama;
 • Izveštaj o pređenoj kilometraži i vremenu provedenom u vožni, u leru i stajanju;
 • Prikaz putanje i vožnji na mapi sa neograničenim prikazom istorije;
 • Izveštaj o prekoračenju brzine, sa prikazom u tekstualnom i grafičkom profilu, kao i prikaz na mapi delova puta gde se desilo prekoračenje;
 • Izveštaj o radnim satima radnih mašina, efektivni radni sati po moto-času ili po normalnom broju obrtaja motora;
 • Izveštaj o kretanju u odnosu na geo-zone, slanje sms ili mail-a o ulasku i izlasku iz geo-zona;
 • Izveštaj o kretanju u odnosu na rute, izrada oprimizacije i rutiranja voznog parka kao i izrada TMS i izveštaji istog.
sr Serbian
X